Senaste Offentliga upphandlingar från Sverige 2014

Belopp: 200
Titel Publicera Upphandlande myndighet Län
Ombyggnation källarlokaler till lägenheter, Umeå.2016-06-28Rikshem AB
Vasagatan 52
Att: Johan Berndtson
SE-111 20 Stockholm
Sverige
E-post:
Stockholms län
KB Skjutbana Nybyggnation 100 lägenheter.2016-06-28Kirunabostäder Aktiebolag
Gruvvägen 3
Att: Per Eriksson
SE-981 85 Kiruna
Sverige
E-post:
Norrbottens län
Restaurering Terasstrappan, Kung Oscar II:s Terass.2016-06-28Helsingborgs stad
212000-1157
Rådhuset
Kontaktpunkt(er): Helsingborg stad
Att: Peter Bengtsson
SE-251 89 Helsingborg
Sverige
Telefon: +04
Skåne län
Stationära ventilatorer SU.2016-06-28Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
Att: Conny Melvinsson
SE-541 80 Skövde
Sverige
E-post:
Västra Götalands län
Elupphandling 2016.2016-06-28KKB Fastigheter AB
Box 109
Att: Mats Åsemo
SE-244 22 Kävlinge
Sverige
E-post: mats.asemo@kkb.se
Skåne län
Upphandling Läkemedel.2016-06-28Kriminalvården
Att: Jonna Karlsson
SE-601 80 Norrköping
Sverige
E-post:
Östergötlands län
Upphandling av naturgasleverans.2016-06-28Burlövs kommun
Box 53
Att: Claes Linderoth
SE-232 21 Arlöv
Sverige
E-post:
Skåne län
Upphandling av catering.2016-06-28Lunds kommun
Box 41
Att: Birgitta Petrusson
SE-221 00 Lund
Sverige
E-post:
Skåne län
Utrustning för intraoral scanning.2016-06-28Region Halland
232100-0115
Box 517
Kontaktpunkt(er): Upphandlingsavdelningen
Att: Ib Nilsson
SE-301 80 Halmstad
Sverige
E-post:
Hallands län
MR.2016-06-28Landstinget i Uppsala län
Box 602
Att: Camilla Faber
SE-751 25 Uppsala
Sverige
E-post:
Uppsala län
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  >>