Senaste Offentliga upphandlingar från Sverige 2014

Belopp: 200
Titel Publicera Upphandlande myndighet Län
Rådgivningstjänster för IT-infrastruktur2016-07-29Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Granits väg 8
Kontaktpunkt(er): Procurement Back Office
SE-171 65 Solna
Sverige
E-post:
Stockholms län
Fordon, personbil och minibuss.2016-07-29Växjö kommun
Box 1222
Att: Christer Öhlin
SE-351 12 Växjö
Sverige
E-post:
Kronobergs län
Fordon, transportfordon.2016-07-29Växjö kommun
Box 1222
Att: Christer Öhlin
SE-351 12 Växjö
Sverige
E-post:
Kronobergs län
Livsmedel Bjuvs kommun.2016-07-29Bjuvs kommun
Box 501
Att: Kurt Grönsund
SE-267 25 Bjuv
Sverige
E-post:
Skåne län
Elenergi leverans.2016-07-29Malmö stad
Att: Sanny Hell
SE-205 80 Malmö
Sverige
E-post: sanny.hell@malmo.se
Skåne län
Upphandling avseende hyra av skolmoduler till Nytorpsskolan, Surahammars kommun.2016-07-29Surahammars kommun
Box 203
Att: Anders Melkersson
SE-735 23 Surahammar
Sverige
E-post:
Västmanlands län
Flisbränsle 2016.2016-07-29Landstinget Blekinge
2321000081
Wämö Center byggnad 7
Att: Thomas Karlsson
SE-371 81 Karlskrona
Sverige
Telefon: +46 455736316
E-post:
Blekinge län
Sidlastande tvåfacks sopbilar.2016-07-29Avfallshantering Östra Skaraborg
222000-1206
Verkstadsvägen 4
Kontaktpunkt(er): Upphandlingsenheten, Sektor medborgare och samhällsutveckling
Att: Maria Morinéus
SE-541 83
Västra Götalands län
Ramavtal gällande containrar.2016-07-29Mölndals stad
Att: Emelie Lindh
SE-431 82 Mölndal
Sverige
E-post: emelie.lindh@molndal.se
Västra Götalands län
Profilprodukter.2016-07-29Östra Göinge kommun
Storgatan 4
Att: Emma Löndahl
SE-280 60 Broby
Sverige
Telefon: +46 447756082
E-post:
Skåne län
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  >>